Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Thái Nguyên

Legal ANT- cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Thái Nguyên

Dịch vụ của chúng tôi sẽ được thực hiện theo các bước như sau

Tư vấn các quy định của pháp luật trước khi lập văn phòng đại diện:

  • Tư vấn cách đặt tên và kiểm tra tính hợp pháp đối với tên gọi dự kiến của văn phòng đại diện;
  • Tư vấn cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, phương thức hoạt động của văn phòng đại diện
  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện;
  • Tư vấn về mối quan hệ giữa công ty và Văn phòng đại diện; giữa người đại diện theo pháp luật của công ty và người đứng đầu văn phòng đại diện

Chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

– Thông báo lập văn phòng đại diện tại Thái nguyên
– Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện tại Thái Nguyên
– Quyết định về việc bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện

Nộp hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện và nhận kết quả về

Trả kết quả cho khách hàng

Quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.